Verdigrunnlag

Vi ønsker å bygge vår barnehage på verdier som er fastsatt i barnehageloven og rammeplan for barnehagen. Vi har også lokale styringsdokumenter som gir retning for vårt daglige arbeid. På bakgrunn av dette har Heinsa barnehage 3 kjerneverdier som er fundamentale for vår visjon og vårt arbeid.

 

Heinsa barnehage skal være en inkluderende, engasjert og kreativ barnehage!  

 

Inkluderende

 • Vi skal være inkluderende for alle barn
 • Vi skal inkludere foresatte til aktiv deltakelse i barnehagen gjennom et åpent og tillitsfullt samarbeid
 • Vi skal inkludere vårt nærmiljø gjennom et godt samarbeid med skolen
 • Vi er inkluderende overfor vårt samfunn gjennom å ta imot skoleelever og praksisplasser som en hjelp til andre, samt en glede for barna og inspirasjon til personalet.

 

 Engasjert

 • I Heinsa barnehage møter du voksne som er engasjerte i barnas trivsel
 • Personalet er engasjerte i sine kollegaer
 • Vi har fokus på glede i vår hverdag sammen med barna
 • Vi er engasjert i vår arbeidsplass, vårt nærmiljø og i byen vår
 • Personalet er faglig engasjert for å bidra til en utviklende barnehage 

 

Kreativ

 • Vi er opptatte av at barna skal får være skapende, nysgjerrige og undrende
 • Barna skal få være kreative i sin lek og aktiviteter
 • Vi skal være løsningsorienterte og fleksible over barn, foreldre og kollega
 • Vi skal være kreative i vår samhandling og lek med barna