Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Kristiansund Kommune – Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtok i møte 18.10.2018 i sak 2018/3867 at høringsutkast til “Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Kristiansund kommune” skal legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til Forskrift om påslipp av olje- fettholdig og industrielt avløpsvann gir nærmere regler om innkreving av gebyrer for tilsyn og kontroll over utslipp av olje, fett og ulike typer av påslipp til avløpsnettet i Kristiansund. Målet med forskriften er å få kontroll over utslipp og derfor forbedre miljøet. 

Forslaget til forskrift er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret (Vågeveien 4) og kommunalteknikk's kontor på Hagelin og på kommunens internettside.

Uttalelser og merknader til forskriften sendes til Kristiansund kommune v/Kommunalteknikk, Dalabergen 4B 6511 Kristiansund N.

Frist for tilbakemelding settes til lørdag 12. januar 2019.

Forslaget kan du lese her (PDF, 288 kB).