Høring av retningslinjer for bevaring, pleie og fornyelse av trevegetasjon

Forslag til retningslinjer for bevaring, pleie og fornyelse av trevegetasjon i parker og andre offentlige uterom i Kristiansund kommune, er lagt ut på høring. Det betyr at du kan komme med synspunkter til saken.

Vedtaket

Forslaget ble behandlet av Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester 9. juni 2022, sak 22/01550 det ble fattet følgende vedtak:

«Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtar å legge ut til høring i 6 uker forsalg til retningslinjer for bevaring, pleie og fornyelse av trevegetasjon i parker og andre offentlige uterom i Kristiansund kommune.»

Dokumenter i saken

Forslaget til ny lokal forskrift og øvrige dokumenter finner du i sak 22/01550. Du kan også se forslaget/dokumentene
på Servicetorget i Vågeveien 4
Høringsfrist: 21. august 2022.
Forslaget kunngjøres med melding i Tidens Krav og på kommunens hjemmeside. Høringsfristen er søndag 21. august.

Har du innspill til forslaget?

Innspill til forslaget sendes til e-post postmottak@kristiansund.kommune.no