Høring av reviderte retningslinjer tilskudd til allmenne kulturformål:

Kristiansund kommune tildeler årlige driftstilskudd til allmenne kulturformål innen frivillig sektor.

Søknader som kommer inn saksbehandles etter tilskuddsordningens retningslinjer, som er knyttet opp mot gjeldende planverk. Dagens retningslinjer ble revidert til søknadsfristen i 2017, og gjelder for alle tilskudd til frivillig sektor innenfor allmenne kulturformål.

De reviderte retningslinjene søker å inkludere flere frivillige aktører, legge større vekt på inkludering og økt aktivitet, og skal gjelde for alle ettårige tilskudd til kulturformål innen frivillig sektor.

Hovedutvalget for barnehage, skole og kultur vedtok 06. mai 2020 å legge reviderte retningslinjene ut på høring.

 

Vi ber om merknader eller innspill på de reviderte retningslinjene innen 21. juli 2020.

 

Høringsuttalelser kan sendes til:

E-post: postmottak@kristiansund.kommune.no

Post: Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 Kristiansund.

Merk: Kulturenheten - høringsuttalelse

 

Eller fyll inn skjema:

Ved merknader eller innspill til høringssak.


Dersom du krysset av på foretak/lag/forening fyller du inn informasjon under.

Felt merket med * må fylles ut

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600