Høring: Faste kulturtilskudd

Hovedutvalg skole, barnehage og kultur har vedtatt å legge forslag om å endre praksis for faste tilskudd til profesjonelle kulturinstitusjoner fra tidsuavgrensede tilskudd til en søknadsbasert tilskuddsordning på 1- til 3-årige tilskudd, innenfor eksisterende ramme, ut på høring.

Uttalelse kan sendes inn via digitalt skjema for høringsuttalelse eller sendes til Servicetorget. Merk: Kulturenheten.

Frist for uttalelse er mandag 16. november. 

Sak 22/20 den 17.09.2020 med vedtak ligger på kommunens nettsider.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600