Høring: Plantekst til Temaplan Kulturminner Kristiansund 2021-2027

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur har i møtet 04.11.20 (sak 30/20) vedtatt at utkast til plantekst for «Temaplan Kulturminner Kristiansund 2021-2027» legges ut til offentlig ettersyn/høring i seks (6) uker, med høringsfrist 16.12.2020.

Innspill, kommentarer og lignende kan sendes direkte til tore.myrum@kristiansund.kommune.no, leveres inn til Servicetorget, Vågeveien 4 (merket Kulturenheten v/ Tore Myrum) eller pr post til Kristiansund kommune.

Porstadresse:

Kulturenheten

Postboks 178

6501 Kristiansund

Utkast til plantekst vil også være tilgjengelig i som leseeksemplar i papirform på Servicetorget.

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund