Offentlig høring Handlingsplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025

Hovedutvalg skole, barnehage og kultur vedtok 01.12.2021 å legge ut Handlingsplan idrett, fysisk aktivitete og friluftsliv 2022-2025 ut på høring. 

Høringsfrist: 28. januar 2022.

I henhold til PBL § 11-2 kunngjøres dette med melding i en avis og på kommunens hjemmeside. Høringsfristen er seks (6) uker. Høringsfristen er 28.01.2022.

Innspill, kommentarer og lignende kan sendes direkte til postmottak@kristiansund.kommune.no eller leveres inn til Servicetorget, Vågeveien 4 (merket Kulturenheten v/ Britt Engvig Hjelle) eller pr post til Kristiansund kommune.

Postadresse:

Kristiansund kommune ved kulturenheten, postboks 178, 6501 Kristiansund.

Dokumenter:

Handlingsplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025 (PDF, 126 kB)

Prioritering over innsendte spillemiddelsøknader 2022 (PDF, 165 kB)

Høringsuttalelse Kir 19.11 (PDF, 186 kB)