Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale Normoria

Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale Normoria

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsler vi at Kristiansund kommune v/Kommunalteknikk starter forhandlinger med utbygger av nytt opera, museum og kulturhus (Normoria), OMKK Eiendom AS.
 
Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur i området fra Skolegata til Kongens plass, avgrenset av Langveien og Nedre Enggate i forbindelse med bygging av Normoria.
 
Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål/innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til:

Merk henvendelsen med følgende: Utbyggingsavtale Normoria
 
Frist for å komme med innspill settes til 9.desember 2022.
 
Har du spørsmål ta kontakt med Erlend Lund Tveekrem, enten på epost eller ring ham via sentralbordet til kommunen på 71 57 40 00

Kart som viser området om denne kunngjøringen omfatter. - Klikk for stort bildeKart som viser området om denne kunngjøringen omfatter.