Parkeringspolitisk plan for Kristiansund kommune - Høringsforslag

Hovedutvalg – miljø og tekniske tjenester har i møte 15.06.17 i sak 17/9 vedtatt at høringsforslag til Parkeringspolitisk plan skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planen er utarbeidet som temaplan, og legges til grunn for den overordnede og langsiktige utviklingen av parkeringsregulering i hovedsak for Kristiansund sentrum frem mot 2025.

  • Planforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn på kommunalteknikk (Hagelin), brannstasjonen, servicekontoret og på biblioteket.
  • Frist for tilbakemelding er fredag 11. august 2017. Alle oppfordres til å komme med gode innspill og forslag, ris og ros.
  • Innspillene sendes til Kristiansund kommune v/kommunalteknikk, Hagelinveien 17, 6511 Kristiansund N. eller på mail: postmottak@kristiansund.kommune.no merket med parkeringspolitisk plan.

 

Vedlegg