Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Stena Recycling AS i Kristiansund kommune

Stena Recycling AS søker om endring i sin tillatelse etter forurensningsloven.

Anlegget tar imot metall fra on- og offshorevirksomhet. Stena Recycling ønsker å utvide driftstiden fra klokka 18 til klokken 21 på hverdager og ha mulighet for drift 5 lørdager i året. Anlegget ligger på Vestbase i Kristiansund kommune.

Søknadsdokumentene er lagt ut på Statsforvalteren i Møre og Romsdal sin hjemmeside, www.statsforvalteren.no/mr, under «Høyringar». Vi ber om at eventuelle merknader blir sendt til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde eller sfmrpost@statsforvalteren.no innen 17.03.2023.