Vedtak av mindre endring av Kommuneplanens arealdel 2020-2032

En mindre endring av kommuneplanens arealdel ble vedtatt 14.05.24. Vedtaket innebærer at kjøpesenterformål på Løkkemyra er endret til kombinert bebyggelse og anleggsformål hvor kjøpesenter, næring og tjenesteyting er tillatt.

Saksdokumenter

Plankart Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 14.05.2024 (PDF, 7 MB)

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 10.05.24 (PDF, 542 kB)

Vedtaksbrev for mindre endring av kommuneplanens arealdel (PDF, 89 kB)

Høringsbrev for mindre endring av kommuneplanens arealdel (PDF, 97 kB)

 

Vedtaket kan ikke påklages.