Meld feil og mangler

Her kan du rask og enkelt meld fra om feil og mangler på vann, avløp, vei, park, miljø/forurensning og idrettsanlegg.

Meld inn feil her.

  • Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding. Akutte hendelser - hendelser som absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid - skal ikke registreres her.
  • Du kan også kontakte servicetoget.
  • For at saken skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp saker formidlet i sosiale media.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund