Meld feil og mangler

Her kan du rask og enkelt meld fra om feil og mangler på vann, avløp, vei, park, miljø/forurensning og idrettsanlegg.

Meld fra om feil eller mangler

Hvis du vil melde fra om feil og mangler knyttet til kommunens vei-, vann- eller avløpsnett kan du fylle ut informasjon på net.

Meldingene kan for eksempel være om hull i veien, lavt vanntrykk, tette sluk, forurensing på land og sjø, med mer.

Meld inn feil her.

 

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding. 

Du kan også kontakte servicetorget.

For at saken skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp saker formidlet i sosiale media.

Akutte situasjoner på kveld og helg

Akutte hendelser skal ikke registreres ved bruk av meld feil her

Ta kontakt med servicetorget (Etter ordinær arbeidstid blir sentralbordet koblet over til alarmsentralen på brannstasjonen)

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund