Røykvarslere og slukkeutstyr

1. januar 2016 kom det en ny forskrift om brannforebygging: Tidligere var det nok med én røykvarsler i boligen, slik at du hørte den når du sov. Etter den nye forskriften må man ha minst én varsler i hver etasje. Den skal dekke stue, kjøkken, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom. Det nye kravet innebærer at mange husstander må ha flere røykvarslere.

Røykvarslere

Tidlig varsling øker sjansen betraktelig for at du og din familie kommer dere ut av huset ved et branntilløp. En røykvarsler bør være optisk med mulighet for seriekobling. Man bør se på embalasjen at røykvarsleren er godkjent med CE-merke og henvisning til standarden "NS-EN 14604".

Røykvarslere er ikke vedlikeholdsfrie. De bør testes en gang i måneden og hver gang du har vært borte i lengre tid. De fleste røykvarslere kan testes ved å trykke inn knappen på fremsiden. Man bør også skifte batteri med jevne mellomrom, gjerne en gang i året. Samtidig som man bytter batteri bør man rengjøre røykvarsleren for støv med for eksempel en støvsuger. Når røykvarsleren er ti år gammel skal den byttes ut til en nyere modell.

De siste årene har det kommet "smarte" røykvarslere som letter vedlikeholdsarbeidet litt. Slike varslere kan blant annet teste funksjonene sine selv og si ifra via app om noe er feil. 

Slokkeutstyr

Alle boliger skal ha egnet slokkeutstyr. Det kan enten være en husbrannslange, pulver- eller et skumapparat. Slokkeutstyret skal monteres lett tilgjengelig og må kontrolleres jevnlig. Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere slokkeutstyr samt å kontrollere at utstyret er i orden.

Pulver- og skumapparat

De mest vanlige brannslokkeapparatene kan deles i to typer: skum og pulver. Slike apparater slokker effektivt de fleste typer branner som kan oppstå i hjemmet. Apparatene er merket med hvilke typer branner de kan slokke.

Pulverapparat som eneste slokkemiddel må være på minst 6 kilo. Et pulverapparat er lett å ta med seg og kveler en brann effektivt. Det kan brukes på alle typer branner. Det tømmes imidlertid på 10-20 sekunder.

Skumapparatet inneholder vannbasert skum som slokker brann ved kvelning og nedkjøling samtidig. Skumapparat som eneste slokkemiddel må enten være 9 liter, eller 6 liter med slokkeeffekt på minst 21A. Et skumapparat på 9 liter tømmes på 20-30 sekunder.

Trykket i både skum- og pulverapparater er stort. Hvis du prøver å slokke brann i olje, for eksempel i en frityrkjele, kan trykket skylle den brennende oljen over kanten på kjelen og spre brannen i stedet for å slokke den.

Vedlikehold av apparat

Både skum- og pulverapparater må ha et visst trykk for å fungere. Pilen på trykkmåleren på toppen av apparatet skal stå på det grønne feltet. Dette bør du sjekke en gang i kvartalet.

Kontrollerer at forseglingen eller plomberingen på toppen av apparatet ikke er brutt, og at apparatet ikke har skader eller rust.       

Apparater med pulver skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll/service hvert 5. år og på utvidet kontroll og service hvert 10. år.

Apparater med skum skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll/service hvert 5. år eller etter produsentens anbefaling.

Dersom apparatet ikke kan fylles på leveres de til nærmeste miljøstasjon som spesialavfall.

For apparater i næring gjelder egne regler.

Informasjon om vedlikehold av brannslokkemateriell og registre over godkjente virksomheter finner du hos Rådet for vedlikehold av brannslokkermateriell.

Husbrannslange

Husbrannslangen har ubegrenset slokkekapasitet. En husbrannslange er en forsterket vannslange rullet inn på en fastmontert eller flyttbar trommel. Husbrannslangen skal være fast tilkoblet en vannkran. Kravet er at slangen skal kunne trekkes ut til alle rom. Slangen skal ikke være lenger enn 30 meter. Gjør deg kjent med hvordan du bruker husbrannslangen. En hageslange er ikke godkjent som husbrannslange.

Vann kan ikke brukes mot brann i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer. Brann i fettgryter kan lett slokkes ved å legge på grytelokket. Trekk gryten vekk fra platen og skru av strømmen.

Vedlikehold av husbrannslange

En husbrannslange kan du kontrollere selv og det bør du gjøre en gang i året. Slik gjør du det:

  • Rull ut hele slangen.
  • Kontroller at kranen fungerer.
  • Sjekk at slangen ikke er morken eller sprukket.

Tilleggsslokkemidler

 

Brannteppe

Branntepper er laget av glassfibermaterialer med sterk brannmotstand. Et brannteppe er en billig og et effektivt slokkemiddel mot små branner. Ha gjerne flere branntepper i hus. På kjøkkenet kan et brannteppe komme spesielt til nytte. Der kan du bruke det til å kvele flammer i gryter og frityr.

Slokkespray

Slokkespray ikke kan erstatte vanlige brannslokkingsapparater, men er et supplement du kan ha lett tilgjengelig, for eksempel på kjøkkenet. Du kommer raskt i gang med å slokke, så kan andre løpe etter det store skum- eller pulverapparatet imens.

Sjekk merkingen

  • Ikke alle slokkesprayer slokker alle slags branner. Boksene er merket med to eller flere bokstaver. På kjøkkenet må du ha en slokker som er merket med bokstaven F.
  • Bokstaven A på de små brannslokkerne betyr at den er egnet for branner i faste organiske materialer, som treverk, papir og tekstiler.
  • B indikerer egnethet for brann i væsker, for eksempel bensin og olje, eller faste materialer som ved oppvarming omdannes til væske, som stearin og plast.
  • Klasse F betyr egnethet mot brann i matoljer, for eksempel frityr.
  • Slokkesprayen kan brukes hjemme, på hytta, i bilen eller båten. Den er liten nok til også å få plass i sekken på tur i skog og mark.