Bo og habilitering

Bo og habilitering er organisert i elleve avdelinger i Kristiansund kommune. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. 

 

Kontakt administrasjon
Kontaktpersoner bo- og habilitering
Navn (epost) Stilling Telefonnummer
Lene Sletta Enhetsleder 90 79 89 84
Mariann Olsen Administrerende leder 71 57 50 14
Andor Osborg Fagleder 71 57 50 03
Maren Jakobsen Personalrådgiver 71 57 50 15
Else Kulø Spesialkonsulent 71 57 50 02

 

Kontakt avdelinger
Kontaktpersoner avdelingsledere
Navn (epost) Telefonnr. Avdeling
Ingrid Marie Hamre Ellingvåg 46 84 86 31 Roligheten
Espen Ladegård Jakobsen 91 72 61 16 Myra
Nina Lossius 46 84 72 13 Rensvik
Marit Linvåg 46 84 65 32 Grunden
Diane Joubran Stene 91 84 06 30 Kirkelandet bofellesskap
Kim Ingstad-Dybvad 91 79 26 08 Bekkefaret 12
May Lene Stene 91 12 32 09 Bekkefaret 14/16
Anita Moss 97 70 58 56 Naustveien/Smørsoppen
Jurga Benkan 90 80 74 66 Kvisvik
Tina Sæther Dahlen 46 85 06 72 Institusjoner
Julia Bogen Ramstad 46 84 31 63 Godhaugen
Martha Iversen Lie 46 84 32 09 Dagtilbud
Frida Smistad (midlertidig) 46 84 62 28 Støttekontakt/privat avlastning/BPA

 

Kontakt andre (ved, sand, kake, Morbærtreet)
Kontaktpersoner bo- og habilitering dagtilbud
Kontaktpunkter Avdeling Telefonnummer
Bestilling av kaker Kantina på Dale 46847725/71575017
Bestilling av ved og sand Vedgruppa 48116733
Morbærtreet Butikk 90592182
Transport Buss 1 95221002
Transport Buss 2 90541027

 

Om Bo og habilitering

Bo og habilitering har som mål å tilby faglig forsvarlig tjenester etter gjeldende lovverk og forskrifter. Tjenestetilbudet tilrettelegges den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging og veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring. 

Våre ansatte har faglig kompetanse og erfaring i arbeidet. Gjennom koordinering og tett samarbeid med familiene og andre enheter, skal våre tjenester gi en meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Adresse

Dale aktivitetssenter
Bekkefaret 13
6518 Kristiansund