IKT enheten

Enheten har overordnet ansvar for kommunens IKT-infrastruktur, -fagsystemer og informasjonslager. IKT har daglig drift av kommunens IT infrastruktur og kommunikasjonstjenester, samt utvikling av disse. Hovedoppdrag for tjenesten er å utvikle og støtte opp om enhetenes bruk av IKT for at kommunens ansatte skal få bruke sin kjernekompetanse best mulig.

Vi har 9 faste ansatte og fire lærlinger på IKT som betjener brukerstøtte, nettverk, pc-drift, serverdrift og telefoni.
Enheten har teknisk ansvar for datarommet som huser fellesløsningene i kommunesamarbeidet "IKT Orkidé"

 

Fagsystemer i bruk i kommunen.

Oversikten vil holdes løpende oppdatert.

Åpningstider

Mandag - fredag

0800 - 1600*

*Sommer (01.06 - 31.08)

0800 - 1500

 

Adresse

Kristiansund kommune
Vågeveien 4
Postboks 178
6501 Kristiansund