Har du 3D printer og vil delta frivillig?

Kommunen og nabokommunene har akutt behov for smittevernutstyr, og trenger din hjelp. Et sårt etterlengtet utstyr er såkalt "visir", som beskytter ansiktet. Flere plasser i landet er det nå startet dugnader for å printe enkle festeanordninger for helt tradisjonelle "overhead-ark", som fungerer helt fint som visir. 

Har du lyst til å bidra til helsetjenestenes kamp mot Koronaviruset? Du kan følge bruksanvisningen her, og levere ditt egenproduserte smittevernutstyr til oss på Kongens plass 5! Ditt bidrag vil hjelpe oss å håndtere krisen.

Oppdatering:
Det er behov for enda flere visir! Det nye målet er 1200 visir innen 1. mai.

Les mer.

 

Frivillige som ønsker å delta  dugnaden kan følge instruksjonene i dette dokumentet for å printe utstyret. Kommunen har overhead-ark til å bruke, og trenger altså hjelp til 3D-printingen, og gjerne det du måtte ønske å komplettere med av strikk og svettesperre. Om du ønsker, kan du selvfølgelig levere visiret komplett pakket og merket.

Vi setter pris på at visirene behandles så rent som mulig, men har stor respekt for at det ikke er mulig å holde omgivelsene så rene at de møter medisinsk standard. Alt vil derfor bli liggende urørt i en uke før det tas i bruk, for å sikre at eventuell koronavirussmitte på visirene ikke kan overleve.

Vi har satt i stand et mottak på Kongens Plass 5 (Gamle posten) i inngangen til IKT-enheten, og vil gjerne registrere alle mottatte visir, og kommer til å legge ut tall på hvor mange vi mottar hver dag. Til å begynne med er målet 200 500 visir, men får vi mer enn det vil de absolutt bli benyttet, sannsynligvis i de andre nordmørskommunene.
Oppdatering:

Vi nådde målet på 500 innleverte visir, som vi nå har begynt å ta i bruk. Kommuneoverlegen og logistikkansvarlig i Covid-håndteringen påpeker at de visirene som er levert holder høyere standard enn de som nå er tilgjengelige fra produsentene, da de kan rengjøres og brukes flere ganger. Det er derfor behov for enda flere. Det nye målet er 1200 visir innen 1. mai!

Vi ser gjerne at du oppgir navnet ditt eller et nickname, så vi får gjort litt ære på dere som bidrar i dugnaden i oppfølgingsartiklene om dette.

Løpende rapport over innmeldte og leverte visir

 

Det er lurt å lese gjennom dokumentet fra gruppen "3D-printere for assistanse til helsevesenet under Covid-19", det oppdateres med designendringer etterhvert, i dialog med de som bruker utstyret. På  http://3d19.no ligger mye info om design og produksjonsforbedringer.

I tillegg legger vi ut den STL-filen flere av oss har brukt her:

 

Dersom du ønsker å hjelpe til, kan du fylle ut dette skjemaet for å hjelpe oss å forutse hvor mange vi kommer til å få inn.

 

.