Personalseksjonen

Ansatte på personalseksjonen jobber på vegne av personalsjefen. I tillegg gir ansatte veiledning til arbeidsgiver m/stab innenfor følgende områder:

  1. HR og personalforvaltning, HMS/IA-arbeid og rekruttering 
  2. Dokumentforvaltning
  3. Lærlingeordningen

Personalseksjonens tre områder:

1. HR og personalforvaltning, HMS/IA-arbeid og rekruttering 

Les mer her

2. Dokumentsenteret

Les mer her

3. Lærlingeordningen

Les mer her

Artikkelliste