Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling skal sikre at kommunens overordnede plansystem er ajour og tilgjengelig. Enheten skal også delta i og bidra til kommunens samfunnskontakt.

Enheten rapporterer direkte til rådmannen, og har følgende mandat:

  • Forvalte en samlet, oppdatert og allment tilgjengelig oversikt over kommunens plansystem.
  • Koordinere og videreutvikle årshjulet med rullering av planer og reglementer.
  • Bestille planrevisjoner hos ansvarlige enheter, og kvalitetssikre innholdet før vedtak/godkjenning.
  • Delta og representere kommunen i aktuelle utviklingsarenaer med offentlige, frivillige og næringsaktører.
  • Holde oppdatert oversikt over sentrale utviklingstrekk, og konsekvensene av endringer for kommunen og regionen.

 

Finn ansatte (velg avdeling Samfunnsutvikling)

Artikkelliste