Forventinger til barnehage og skole

Henvisning

Ved henvisning skal det foreligge utfylt pedagogisk rapport.

Henvisning skal være signert av rektor og foreldre.

Henvisning skal være drøftet med PP-rådgiver i ressursmøte i forkant. 
 

Frister

Frist for levering av årsrapport er 1.april.