Hva kan PPT hjelpe til med?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste som jobber etter oppl. § 5, Og barnehageloven § 31, og har to mandat. Averøy, Smøla og Aure er samarbeidskommuner. Tjenesten har en egen styringsgruppe hvor alle kommunene er representert. 

Om tjenesten
  • PPTs målgruppe er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole, videre­gående opplæring og voksenopplæring.
  • PPT er en sakkyndig instans og utarbeider sakkyndige vurderinger vedr. rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning der loven krever det.
  • PPT skal også bistå kommunene med veiledning, kompetanse- og organisasjonsutvikling på barnehagens og skolens område. Dette er spesielt viktig med tanke på tilrettelegging av opplæring og læringsmiljø for barn med særskilte behov.
  • PPT har fokus på forebygging og tidlige tiltak, og skal gjennom råd og veiledning bidra til en inkluderende barnehage og skole for alle.
  • Selve vedtaket om at spesialundervisning blir gjort av rektor på skolen eller andre som er gitt vedtaksmyndighet i denne type saker. Vedtaket blir fattet på bakgrunn av PP-tjenestens sakkyndige vurdering og tilråding.
  • PPT har taushetsplikt.

For oppmelding til PP-tjenesten, kan eleven og/eller foreldre ta kontakt med barnehagen eller skolen som tilhører barnet eller henvende seg direkte til PPT.

Står du uten opplæringstilbud?

PPT er en sakkyndig instans som vurderer rett til spesialpedagogisk opplæring i grunnskole, videregående skole eller tilbud innen voksenopplæring. Dersom du ikke er under et sånt tilbud, men heller skal studere på Høyskole eller universitet har du i praksis ikke rett til utredning eller kartlegging av behov. NAV tilbyr i enkelte tilfeller utredning eller hjelpemidler. Noen studiesteder tilbyr også privat utredning. Da må du betale selv.

Du kan finne mer om dette i lenkene under:

Rettigheter voksne - Dysleksi Norge

Hjelpemidler og tilrettelegging - Søknader - www.nav.no

Lese og skrive - nav.no

Henvisninger og skjema

Kontaktinformasjon

PPT for Ytre Nordmøre
E-post
Telefon 71 57 52 55

Telefontid
Mandag-fredag:
08:00-15:30

Organisasjonsnummer
974 780 259

Åpningstider
Mandag-fredag:
0800-1530

>> Vis på kart

Adresse

Adresse:
Frei Helsehus
Rådhusbakken 3
6522 Frei