Illustrasjonsfoto

Bystyret i Kristiansund har vedtatt å bygge to nye barneskoler med lokalisering av disse to skolene til Gomlandet og Frei. Nå har vi startet gjennomføringen av prosessen fra planer til ferdige skoler.

På begge tomtene hvor de nye skolene skal bygges skal det utarbeides en ny reguleringsplan.

Prosjektuviklingsarbeidet har i starten av prosjektene har gått helt parallelt. Forprosjektet for skolen på Goma er klart i januar 2023. Skolen på Omsundet har også kommet et stykke på vei ang. prosjektering, men på grunn av vedtaket (bystyremøtet 15.12.22) så vil det ikke i denne omgangen jobbes frem et forprosjekt her. 

Fra april 2022 vil det foregå brukermedvirkning for  innholdet i skolebyggene og skolenes uteområde. Her vil det foregå en prosess med å lande et rom- og funksjonsprogram (RFP) for hver av nyskolene.