Illustrasjonsfoto

Bystyret i Kristiansund har vedtatt å bygge to nye barneskoler med lokalisering av disse to skolene til Gomlandet og Frei. Nå har vi startet gjennomføringen av prosessen fra planer til ferdige skoler.

På begge tomtene hvor de nye skolene skal bygges skal det utarbeides en ny reguleringsplan.

Prosjektutviklingen vil foregå samtidig for begge skolene, selv om skolene har ulikt tidspunkt for realisering.

Fra april 2022 vil det foregå brukermedvirkning for  innholdet i skolebyggene og skolenes uteområde. Her vil det foregå en prosess med å lande et rom- og funksjonsprogram (RFP) for hver av nyskolene.