Det skal bygges nye skoler på Goma og Omsundet. Skolen på Goma skal stå ferdig til skolestart 2025. Omsundet skole er forskjøvet 3 år i kommunens økonomiplan, og skal stå ferdig til skolestart 2029. 

2019 - nybygg