Det skal bygges nye skoler på Goma og Omsundet som skal stå ferdig skolestart 2025 og 2026. 

2019 - nybygg