Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR) er et brannsamarbeid mellom kommunene Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla.

  • Våre oppgaver dreier seg om vern om mennesker, miljø og materielle verdier.
  • Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut.
  • Brannvesenet er godt trent og øvd for håndtere alle uforutsette hendelser som kan skje i dagens samfunn.
  • Forebyggende brannvernarbeid gjennomføres hver dag på skoler, barnehager og ut i din bolig.
  • Vi foretar kontroll og tilsyn ved større bedrifter, overnattingssteder og sykehjem for å sørge for at brannsikkerheten ivaretas på riktig måte.

 

Våre brannstasjoner og depot

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund