Målet i folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse, og redusere sosial ulikhet i helse

Ved å fokusere på faktorer som påvirker helsen vår, vil en kunne forebygge sykdom og skade og fremme helse, trivsel og livskvalitet. Slike faktorer kan være blant annet kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse, tobakk og rusmidler, trafikksikkerhet, ulike miljøforhold og ikke minst god og fremtidsrettet samfunnsplanlegging.

Lov om folkehelsearbeid

I Lovdata.no finner du folkehelseloven. Folkehelseloven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Den handler om det hver og en av oss, kommunen og samfunnet kan gjøre for at vi skal få en sunnere og friskere befolkning. Folkehelseloven legger ansvaret for folkehelsearbeidet på hele kommunen, på alle enheter og enhetsledere. Det arbeides etter en egen folkehelserutine.

Kristiansund kommune har samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om God helse. 

Oversikt over helsetilstanden i kommunen

Etter folkehelseloven skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsen på befolkningsnivå og de positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til kommunens befolkning.

Oppbyggingen av oversiktens innhold er etter rammer som folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelseutfordringer gir:

  • Befolkningssammensetning.
  • Oppvekst- og levekår.
  • Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø.
  • Skader og ulykker.
  • Helserelatert atferd.
  • Helsetilstand.

På Folkehelseinstituttets nettside finner du folkehelseprofilen for Kristiansund

I dette dokumentet kan du lese om folkehelseoversikten for Kristiansund. (PDF, 2 MB)

Forvaltningsrevisjon: Kommunens arbeid med barn i fattige familier (360online.com)