Bruk av SvarUT

Ved nyttår skal all post fra Kristiansund kommune sendes digitalt via SvarUt. Vi skal fjerne alle frankeringsmaskiner, det vil si at vi ikke lengre skal sende fysisk post.

SvarUt i Kristiansund kommune

  • SvarUt er et effektivt verktøy for å sende utgående post, digitalt eller som brevpost, til innbyggere og organisasjoner.
  • SvarUt er koblet til kommunens flere av kommunens fagsystemer
  • Kristiansund kommune sender digital post via SvarUt - manuell forsendelse, der SvarUt ikke er integrert i fagsystemet.
  • SvarUt gir mange fordeler, både for innbyggere, ansatte og næringsliv i Kristiansund, i tillegg til at det er økonomisk og miljømessig smart
  • Les mer om SvarUt her

 

Rapport på bruk av SvarUt i Kristiansund kommune

Grafen under viser måletall for bruk av SvarUt i Kristiansund kommune. 

  • Du kan se bruk av SvarUt tilbake til 2014
  • Første vindu viser data fra 2014 og fram til dags dato.