Kompetanse og rekruttering

Kristiansund kommune har utarbeidet Strategisk kompetanseplan for perioden 2016-2020.

Strategisk kompetanseplanen skal sikre arbeidet med rekruttering av nye medarbeidere og målrettet kompetanseutvikling for kommunens ansatte. I planen kan du lese om forankringsarbeidet, ambisjonsnivået, hvordan kommunen jobber med kompetanseheving, alternative læringsarenaer, kommunens fremtidige kompetansebehov og satsninger, og økonomiske virkemiddel. 

Kontaktinformasjon

Personalseksjonen
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund