Oppvekst

I Kristiansund kommune er det ca 5.500 barn mellom 0-18 år som enheten oppvekst har ansvar for. 

Siden er under utvikling, vi kommer snart med mer innhold.

  • Kommunale barnehager (eier og myndighet)
  • Ikke-kommunale barnehager (myndighet)
  • Grunnskolen (barneskole og ungdomskole)
  • Barnevern
  • Interkommunalt samarbeid
  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjon og skolehelsetjeneste
  • Voksenopplæring
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste