Årsrapport og årsregnskap

Årsrapporten og årsregnskapet er rådmannens presentasjon av kommunes offisielle regnskap og årsmelding for bystyret.

Årsrapporten gir en samlet fremstilling av kommunens ressursbruk, tjenesteutvikling og måloppnåelse. Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere, ansatte og innbyggere skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser, ressursbruk og målsetninger for driften.

Årsregnskapet består av drifts-, investerings- og balanseregnskap i tillegg til noteopplysninger. Årsregnskapet føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

Årsrapport 2021 (PDF, 6 MB)

Årsregnskap 2021 (PDF, 2 MB)

Konsolidert regnskap 2021 (PDF, 2 MB) 

Tidligere årsregnskap og årsrapporter