Atomhendelser og jodtabletter

Ved atomhendelser er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)  anbefaler deg å ha jodtabletter hjemme. 

Jodtabletter

Det er barn og unge under 18 år, gravide og ammende som har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivitet. Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket og tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Kristiansund kommune har et beredskapslager med jod tilgjengelig for utsatte grupper ved behov. Lageret er tilstrekkelig for samtlige barn og unge under 18 år, ammende og gravide i Kristiansund, og de deles ut dersom det oppstår en akutt situasjon. Vi har egne planer for distribusjon av tablettene på kortest mulig tid. 

 

Informasjon om jodtabletter

 

Informasjon fra DSA

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har mye informasjon om hva vi skal gjøre dersom det skulle skje en atomhendelse eller flere i vår nærhet. Sjekk ut linkene under.

Stråletrygg hverdag - hjemmesiden til DSA - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Veiledning til arbeidsgivere og yrkesgrupper med kritiske samfunnsfunksjoner ved råd om innendørsopphold pga. radioaktiv utslipp til luft