Informasjon om vår håndtering

Kommunen får mange henvendelser fra dere innbyggere, i forbindelse med krigen i Ukraina. Under kommer en del informasjon som vi håper vil bidra til at du som innbygger får den informasjonen du trenger akkurat nå. Kommunen er ikke lenger i beredskap for flyktningesituasjonen fra Ukraina og arbeidet fortsetter normalisert. Registrering av ønske om asyl gjøres ikke gjennom lokalt mottak lenger, se informasjon nedenfor. 

 

Norge og Ukraina-krisen

Norge gir kollektiv midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger.
- Tillatelsen er tidsbegrenset og gis for ett år om gangen i inntil 3 år.
- Flyktningene har (link) rett til helsehjelp 
- Barn har rett til barnehageplass og skolegang.

Kristiansund og Ukraina-krisen

Kommunene i Norge er 18. mars 2022 bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022. Kristiansund kommune anmodes om å bosette 165 flyktninger i 2022.
IMDi oppfordrer hver enkelt kommune til å fatte vedtak i tråd med antallet flyktninger de blir anmodet om -  og at bosettingsplassene gjøres raskt tilgjengelig. For mer detaljert informasjon om bosetting av flyktninger i ulike kommuner i Norge, se lenken: Kommunene blir bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022 | IMDi

Prosessen med å ta imot flyktninger fra Ukraina og bosette dem i kommunen følger i all hovedsak samme prosedyrer som bosetting av flyktninger fra andre land. Men – på grunn av det betydelige omfanget av personer på flukt, vil det være en rekke utfordringer som må følges opp både nasjonalt - og i hver enkelt kommune.
Offentlige instanser og gode krefter i lokalsamfunnet bidrar godt for å følge opp mange personer som nå er blitt utsatt for en ufattelig krig og personlige tap.

Spesielt er det også ved at de som kommer som flyktninger i stor grad forventes å være splittede familier, der mannlige familiemedlemmer i alderen 18-60 år er igjen i Ukraina for å hjelpe & kjempe for et fritt Ukraina.

Hvem gjør hva?

Har du bolig til utleie for ukrainske flyktninger

Å skaffe boliger til flyktninger er kommunens ansvar. For å få dette til trenger vi din hjelp. Vi trenger en oversikt over tilgjengelige boliger og ber deg benytte kontaktskjemaet nedenfor. Dersom det blir aktuelt å leie vil vi ta kontakt med deg. 

Har du ledig husrom til flyktninger? (office.com)

Språkhjelp for flyktninger fra Ukraina.

Kristiansund har behov for personer som snakker ukrainsk eller russisk – og som på en eller annen måte kan bidra for å bedre kommunikasjonen med de ukrainske flyktningene. Kan du eller noen du vet være aktuelle som støtte i samtaler med ukrainsk-talende. 

Kartlegging av språkhjelp for flyktninger fra Ukraina (office.com)

Lenker til ulike offentlige instanser som kan hjelpe

For oppdatert informasjon fra Utlendingsdirektoratet sjekk denne lenken: Informasjon om krisen i Ukraina - UDI

For oppdatert informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sjekk denne lenken: Flyktninger fra Ukraina | IMDi

For oppdatert informasjon fra Politiet, sjekk denne lenken: Krigen i Ukraina – Politiet.no