Siste nytt om ukrainere 6.oktober 2022

Hvor mange flyktninger skal bosettes i Kristiansund i 2022?

Kommunen har etter anmodning fra UDI vedtak om å bosette 165 flyktninger i 2022.
Prognoser tilsier at ca. 135-140 av disse vil være flyktninger fra Ukraina.

Hvor mange er allerede bosatt i Kristiansund i 2022?

Det er så langt i år bosatt til sammen 113 flyktninger i Kristiansund. De er fra Ukraina, Kongo og Syria.

Det er bosatt 98 personer fra Ukraina

  • Av disse er 65 voksne og 33 barn
  • De fleste voksne er i gang med språkopplæring.
  • Barna ble ganske rask etter ankomst formidlet inn i skole og barnehage med språkstøtte.
  • Av flyktninger fra Ukraina i alderen 18-60 år er ca. 80% kvinner.
  • 5 voksne og 3 barn er reist tilbake til Ukraina.

 
Det er bosatt 15 personer fra Kongo og Syria.

  • Av disse er 7 voksne og 8 barn
  • Voksne og barn gis etter hvert de samme tilbudene som alle flyktninger i kommunen. 


Hvor mange gjenstår det å bosette i Kristiansund i 2022?

42 personer er søkt ut til kommunen og venter på bosetting innen utgangen av 2022.
Disse bor nå på ulike mottakssenter i påvente av bosetting.
Det er fortsatt 10 personer som skal bosettes før kommunen har bosatt de 165 flyktningene som
UDI har bedt om – og som bystyret har vedtatt.