Siste nytt om ukrainere i Kristiansund

Status 25. mars 2022

Hvor mange er kommet til kommunen?

Det er ankommet 38 personer fra Ukraina til Kristiansund som følge av krigen.
Omtrent halvparten er barn eller ungdom under 18 år og halvparten er over 18 år. 
Av de voksne er omtrent  2/3 kvinner.

Noen bor privat hos slekt, familie eller venner.
Noen har blitt innkvartert på overnattingssteder i byen.

Hvor mange er bosatt i Kristiansund?

Ingen personer fra Ukraina er søkt ut til ordinær bosetting i Kristiansund.
Dette vil ta noe tid – avhengig av utlendingsmyndighetenes (UDI/IMDi) kapasitet og saksbehandling.

Frivillighet

Røde Kors sammen med kommunen har etablert et fast ukentlig møtepunkt for Ukrainere i Bestemors hage. Der kan du møte opp hver mandag fra klokken 14:00. 
Her blir det kaffe, vafler, litt for barna - og mulighet for å stille spørsmål og få informasjon.
Her deltar personer både fra kommune og frivilligheten.

Kristiansund Frivilligsentral har ansvar for henvendelser fra personer som ønsker å gi eller bidra på ulike måter.  

Akuttmottak i byen?

Nasjonalt er det behov for mange akuttmottaksplasser for flyktninger fra Ukraina. Disse drives primært av private tilbydere/firma.
UDI vurderer i disse dager om det skal etableres akuttmottak i Kristiansund.