Siste nytt om ukrainere i Kristiansund

Status 19.april 2022

 • Hvor mange er kommet til kommunen?

  • Det er ankommet 47 personer fra Ukraina til Kristiansund som følge av krigen. Dette er de kommunen har oversikt over og tar ansvar for. Politiet kan kanskje ha andre tall.
 • Endringer i beredskap og mottak fra og med 5.april 2022

 • Hvor mange er bosatt i Kristiansund?

  • Ingen personer fra Ukraina er søkt ut til ordinær bosetting i Kristiansund.
  • Dette vil ta noe tid – avhengig av utlendingsmyndighetenes (UDI/IMDi) kapasitet og saksbehandling.
 • Frivillighet

  • Røde Kors sammen med kommunen har etablert et fast ukentlig møtepunkt for Ukrainere i Bestemors hage. Der kan du møte opp hver mandag fra klokken 14:00. 
  • Her blir det kaffe, vafler, litt for barna - og mulighet for å stille spørsmål og få informasjon.
  • Her deltar personer både fra kommune og frivilligheten.
  • Kristiansund Frivilligsentral har ansvar for henvendelser fra personer som ønsker å gi eller bidra på ulike måter.  
 • Akuttmottak i byen?

  • Det er fortsatt ikke noe asylmottak i Kristiansund.