Leie gategrunn

Når må du søke om å leie areal?

Du må søke om å leie areal av kommunen hvis du på offentlig grunn skal ha

  • uteservering
  • torgplass
  • standplass
  • mindre arrangementer
  • demonstrasjon/markering
  • rigg og anleggsarbeid
  • annet

Hva må du legge ved søknaden?

Du må legge ved et kart eller en skisse hvor ønsket leieareal er markert.  Andre vedlegg til søknaden varierer avhengig av hvor du skal leie, og hva du skal bruke arealet til.

Hvis du skal selge mat og drikke, med eller uten alkohol, må du søke om serverings- og skjenkebevilling. Les mer om det her: Salg, servering og skjenking.

Du søker om leie av gategrunn gjennom dette skjemaet: 

Leie av offentlig areal - Søknad (1505) (kf.no)

Har du spørsmål, ta kontakt på: eiendomsforvaltning@kristiansund.kommune.no

Hva koster det å leie?

Hvor mye det koster å leie kommer an på hvor i byen du skal leie.  Prisene er for visse områder forskjellige for ideelle og kommersielle virksomheter. Alle som ønsker å benytte kommunalt areal må sende inn søknad om leie uansett om det koster noe eller ikke. 

Frist for å søke

Søknadsskjema må være eiendomsdrift i hende 2 uker før arrangementsdato. 

Leie av grunn for uteservering 01.01.2019

Sommersesongen 2019 (01.04 - 30.09) og enkeltmåneder i perioden 01.04 - 30.09

Leie av torgplass/gateplass/stand 2024

                                                                                                               

Leie av grunn for små arrangement

Leieavtale regulerer leien.