Folkeavstemning og fremdrift

Det skal gjennomføres folkemøte, forhåndsstemming og en valgdag for selve folkeavstemningen.

Folkemøte tirsdag 14. desember

Det blir kun avholdt ETT folkemøte og det blir tirsdag 14. desember kl. 17.00 og det sendes KUN digitalt som KommuneTV.

Send inn spørsmål på forhånd til politisk.sekretariat@kristiansund.kommune.no frem til kl. 17.00 tirsdag. Eller du kan ringe inn spørsmål på telefon til 917 90 320 mellom kl. 17.00 og 18.00 tirsdag 14. desember.

Hvor og når kan du stemme?

Du kan forhåndsstemme fra tirsdag 28. desember (4. juledag) på Alti Storkaia og Alti Futura i sentrenes åpningstider. Personer som er 18 år og er manntallsført i Kristiansund kommune kan avgi stemme. 

Dag for folkeavstemning er 17.januar 2022

Selve valgdagen er 17. januar da kan du stemme i Bystyresalen på Rådhuset, Kaibakken 2, fra kl. 0900 til kl. 20.00.


Det vil bli stemmemottak på gitte dager på kommunens omsorgsinstitusjoner og hjemmestemming for innbyggere som ønsker og trenger det.

Innbyggere som har behov for hjemmestemming bes henvende seg til politisk.sekretariat@kristiansund.kommune.no