Saksgrunnlag med vedlegg

Her vil du finne hele saksunderlaget/kunnskapsgrunnlaget inklusive vedlegg til saksutredningen. Dette ble ferdigstilt 15. juni 2021 og er et felles produkt av samarbeidet kommunene Aure, Kristiansund og Smøla hadde på å danne et saksgrunnlag.

Under ligger linker til alle dokumenter som ble produsert i forbindelse med danningen av et saksunderlag/kunnskapsgrunnlag i forbindelse med utredning av fakta om de 2 fylkene.

Kunnskapsgrunnlag Regionsutredning 15.juni 2021 (PDF, 6 MB)

Vedlegg nr 1 - Midler BRM 2017 - 2020 (PDF, 247 kB)

Vedlegg nr 2 - Sysselsatte per kommune i Trøndelag i perioden 2015-2020 (PDF, 110 kB)

Vedlegg nr 3 - Helse Midt - Endring av fylkestilhørighet for kommunene Aure, Kristiansund og Smøla (PDF, 137 kB)

Vedlegg nr 4 - Fylkesfordeling Distrikts- og regionaltilskudd 2021 (PDF, 162 kB)

Vedlegg nr 5 - Diverse illustrasjoner ifbm folketall og innbyggerstruktur (PDF, 722 kB)

Vedlegg nr 6 - Regionvis fordeling av tilskot og investeringar tom 2020 (PDF, 2 MB)

Vedlegg nr 7 - Rådata ifbm statlige arbeidsplasser (PDF, 95 kB)

Vedlegg nr 8 - Anmodning om oversikt over organisering og prioritering i Møre og Romsdal politidistrikt (PDF, 398 kB)

Vedlegg nr 9 b - Organisering av Trøndelag politidistrikt (PDF, 359 kB)

Vedlegg nr 9 a - Svar på forespørsel om overskt over organiseringer og prioriteringer i Trøndelag politidistrikt (PDF, 32 kB)

Vedlegg nr 10 - Informasjon om Campus Kristiansund (PDF, 164 kB)

Vedlegg nr 11 -Konsekvenser i inntektssystemet hvis Aure, Kristiansund og Smøla blir en del av Trøndelag (PDF, 219 kB)

Vedlegg nr 12 - Prognosemodell rammetilskudd fylkeskommunene (PDF, 3 MB)

Vedlegg nr 13 - Befolkningsprognose SSB (XLSX, 718 kB)

Vedlegg nr 14 - Oppsummering av møter med rådmenn og ordførere i Rindal og Halsa (PDF, 124 kB)

Vedlegg nr 15 - Kunnskapsgrunnlag regionsutredning - innspill fra fylkestannlegen i Møre og Romsdal (002) (PDF, 100 kB)

Vedlegg nr 16 - Svar på spørsmål stilt til NHO i fylkene samt næringsforeninger i kommunene (PDF, 230 kB)

Vedlegg nr 17 - Frank Madsøy direktør landbruk Statsforvalteren i Møre og Romsdal (PDF, 112 kB)

Vedlegg nr 18 - Ragnhild J Fausa Navleder Kristiansund (PDF, 100 kB)

Vedlegg nr 19 - Mandatfordeling (PDF, 89 kB)

Vedlegg 20 Netto driftsutgifter etter funksjon-tjenesteområde MRFK og Trøndelag 2018-2020 (XLSX, 14 kB)

Vedlegg nr 21 - Fylkestannlege Trøndelag Bjørnar Hafell (PDF, 93 kB)

Vedlegg nr 22 - Tannklinikker Trøndelag (JPG, 2 MB)