Spørsmål og svar

Spørsmål og svar i forbindelse med folkemøtet som omhandlet regiontilhørighet

Hva er aldersgrensen for å delta i folkeavstemningen?

Du som er folkeregistrert i Kristiansund kommune og er født i 2004 eller før, har stemmerett i folkeavstemningen.

Hva skjer med fellessykehuset på Hjelset dersom vi går over til Trønderlag? Vil det fortsatt være vårt akuttsykehus? Eller vil det tvinge oss til å beholde våre akuttfunksjoner i Kristiansund?

Direktør Stig A Slørdal svarer i vedlegg 3 til saksgrunnlaget følgende . Endring i fylkestilhørighet påvirker ikke opptaksområdet for helseforetakene i Helse Midt-Norge. Innbyggerne i Kristiansund, Aure og Smøla vil således ikke oppleve noen endringer i spesialisthelsetjenesten som følge av endret fylkestilhørighet for kommunen de bor i.

vedlegg-nr-3-helse-midt-endring-av-fylkestilhorighet-for-kommunene-aure-kristiansund-og-smola.pdf

I avisa som ble sendt ut til innbyggerne angående regionssaken står det under samferdsel at Trøndelag kun satser på E6, tog og buss. Dette er feilinformasjon. Ved et kjapt søk på veibygging i Trøndelag kommer det frem at det legges ny vei blant annet 280 km på Fosen. Dette tilsvarer i strekning Kristiansund-Værnes. Det blir også ny vei fra Trondheim til Hitra og Frøya. Hvordan kan Kristiansund kommune konkludere med at Trøndelag kun satser på E6, tog og buss?

I det korte saksgrunnlaget som er sendt ut til innbyggerne står følgende: 1. Samferdsel Samferdsel er viktig for begge fylkeskommuner. Det å legge til rette for at egne innbyggere skal kunne ha gode muligheter for å reise i jobb eller fritid. I Møre og Romsdal har fokuset vært fjordkryssinger mens det i Trøndelag har vært et større fokus på E6, tog og transport i Trondheimsregionen.

ksu-kommune-fylkestilhorighet-skjerm.pdf (kristiansund.kommune.no)

Anbefaler videre lesning om temaet i selve saksgrunnlaget samt alle vedlegg. Link til dette er her. 

Region - Kristiansund kommune