Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldreråd/samarbeidsutvalg: Alle foreldre/foresatte i barnehagen utgjør barnehagens foreldreråd. Ut fra dette foreldrerådet velges det representanter til barnehagens samarbeidsutvalg og eventuelle andre arbeidsutvalg. Barnehagens samarbeidsutvalg består av foreldrerepresentanter og ansattrepresentanter. I tillegg fungerer styrer som eiers representant og sekretær.