Vår visjon

Barnehagens visjon: Vi utvikler oss sammen.

Dette innebærer at barn og voksne sammen skal medvirke for å skape utvikling. Gjennom samspill og kommunikasjon mellom barn- voksen, barn- barn og voksen- voksen, får vi opplevelser og erfaringer som gjør at vi utvikler oss. Vi lærer av hverandre og veien blir til mens vi går. Utvikling er viktig for at vi hele tiden skal bli bedre. Vi er forskjellige, både store og små, og hver enkelt av oss har en plass i fellesskapet som ingen andre kan ta. Det å respektere hverandres ulikheter er en del av barnehagens verdigrunnlag.