Farlig avfall

Her finner du informasjon om farlig avfall, og løsninger for å bli av med disse i Kristiansund.

Hva er farlig avfall og hvordan skal jeg bli kvitt den?

Farlig avfall er i hovedsak avfall som er giftig og skadelig for mennesker, planter og dyr.

  • Det er viktig at farlig avfall behandles separat av vanlig husholdningsavfall.
  • Alt som har faresymbol, slik som giftig, brannfarlig, etsende osv., er farlig avfall.
  • Rester fra olje-, kjemikalie- og malingprodukter, lim, løsemidler (white spirit, tynnere) og bil- og oppladbare batterier.
  • Farlig avfall kan leveres gratis til Hagelin gjenvinningsstasjon i løpet av åpningstiden. 

 

Impregnert Treverk

  • Trevirke som er impregnert med kobber, krom eller arsenholdig salt er giftig og skal leveres som farlig avfall.
  • Trykkimpregnerte materialer er betailingspliktig. 

 

Asbest

  • Asbest kommer også under kategorien farlig avfall.
  • MERK Asbestholdig materiale kan ikke leveres på gjenvinningsstasjon
  • Det er inngått avtale med Norsk Gjenvinning AS for levering av denne fraksjonen.
  • Prisen for levering hos NG overstiger ikke de tidligere kommunale gebyr for samme tjeneste. 

 

Annen informasjon

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Mandag: 0730-14:30

Tirsdag:  0730-14:30

Onsdag:  0730-14:30

Torsdag:  0730-19:00

Fredag:  0730-14:30

Adresse

Besøkadresse:

Hagelinveien 17
6511 Kristiansund

Postadresse:

Dalabergan 4B

6511 Kristiansund