Gjenvinningsstasjon for selvsortering

Her kan du finne veiledning og nyttig informasjon om gjenvinningsstasjon på Hagelin

Hagelin gjenvinningsstasjon

På gjenvinningsstasjon kan husholdningskunder levere sortert grovavfall som trevirke, jernskrap, hageavfall og miljøfarlig avfall.

  • Bedrifter henvises til andre aktører for sitt avfall.
  • Gjenvinningsstasjon er kun til for husholdninger. 

 

Anvisning og retningslinjer

  • Sorter ulike typer avfall, i mest mulig grad, før du besøker Hagelin.
  • Fra 1. januar 2019 er det slutt på å ta imot svarte avfallssekker på gjenvinningsstasjon. Da må du bruke gjennomsiktige sekker (blanke sekker) på restavfall som leveres i sekk.
  • Registrer vekt
  • Følg kjøreanvisninger
  • Lever avfall i henviste kontainere - om tvil kontakt personell på anlegget
  • Registrere sluttvekt
  • Betal gebyr

 

Hva kan leveres til gjenvinningsstasjon?

Gjenvinningsstasjon
Gjenvinningsstasjon
Avfallstyper Beskrivelse Priser Kr. / tonn ekskl. mva.
Glass- og metal- emballasje Farget/klar glassemballasje og metallemballasje, Ikke: Keramikk, porselen, krystall, vindusglass, bilruter. Gratis
Plastemballasje Plastposer, store plastbeger og plastflasker (uten pant), bæreposer og annen plastemballasje i store flak. Merk: Plast som skal gjenvinnes må ikke være tilgriset Gratis
Farlig avfall Rester fra olje-, kjemikalie- og malingsprodukter, lim, løsemidler (white spirit, tynnere) og bil- og oppladbare batterier, trykkimpregnerte materialer. Merk: Trykkimpregnerte materialer er betalingspliktig. Gratis, unntatt for trykkimpregnerte materialer som har enhetspris på kr. 1500 ekskl. mva.
Restavfall Gjenstander som ikke går, eller ikke skal, opp i restavfallsdunken, f.eks defekte møbler, større plastgjenstander som akebrett og presenninger, glasert papp, sammensatte fraksjoner, isopor fra inpakning etc. 1500
Husholdningsavfall Våtorganisk husholdningsavfall, som ikke kan leveres i noen av selvsorteringscontainerne på miljøstasjonen, men som leveres på omlasterstasjonen 1943
Trevirke Alle typer rene planke- og materialrester. Sponplater og laminatgulv. Merk: Trykkimpregnerte materialer er farlig avfall. 1500
Impregnert trevirke Trevirke som er impregnert med kobber, krom eller arsenholdig salt er giftig og skal leveres som farlig avfall. 1500
Metall Alle typer rene metaller og gjenstander med hovedbestanddel av metall. 1500
Vindu med PCB Isolerglassvinduer produsert i perioden 1965 - 1975, Gratis
Vindu med klorparafiner Isolerglassvinduer produsert i perioden 1975-1990. Gratis
Hageavfall Kvist og greiner. Ikke: Gress, jord og stein samt uten plastsekker. 889
Hagerømlinger Hageplanter med egenskaper som gjør at de konkurrerer ut andre planter 889
Rene masser Rene jord- og steinmasser, tegl, mur- og betongrester, porselen, glassruter.Ikke: Plastsekker, hageavfall. 160
Gips Gips 160
Små el-apparater TV, stereo, data, elektriske kjøkkenapparat, lysarmatur, lysstoffrør, sparelyspærer, varmeovner og annet elektrisk utstyr. Merk: Leveres fortrinnsvis til forhandler som selger samme type produkt (gratis). Gratis
Store Hvitevarer Komfyrer, vaskemaskiner, kjøleskap o.l. Merk: Kan også leveres til forhandler som selger samme type produkt. Gratis
Tekstiler og sko Alt av tekstiler og sko som er tørre kan leveres til Fretex-container eller UFF-container. Gratis
Papp, papir og drikke kartong Merk: Skal være rent og tørt 1500

Annen informasjon

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Mandag: 0730-14:30

Tirsdag:  0730-14:30

Onsdag:  0730-14:30

Torsdag:  0730-19:00

Fredag:  0730-14:30

Adresse

Besøkadresse:

Hagelinveien 17
6511 Kristiansund

Postadresse:

Dalabergan 4B

6511 Kristiansund