Hageavfall

Her får hageeiere veiledning i håndtering av hageavfall, og informasjon om hvordan spredning av fremmede arter og plantesykdommer kan forhindres.

Hvorfor er hageavfall et problem ?
  • Hagevfall kan føre til spredning av planter og plantesykdommer som påvirker naturen på en uønsket og skadelig måte. Naturen skal være til glede for både mennesker og dyr, og avfall er skjemmede og forurensende.
  • Et offentlig regulert friområde skal trygge rekreasjon, skjerming for beboere og bevare dyrelivet.
  • Det er forbudt å kaste hageavfall og annet avfall i naturen jamfør Forurensingsloven §§ 28 og 79.
  • Det er viktig at hekker rundt eiendommene kontrolleres slik at de ikke sprer seg utover. Spredning av skudd må fjernes, eventuelt bør hekken erstattes med en annen sort som ikke sprer seg med rotutløpere eller frø.
  • I naturen er det ønskelig å ha vegetasjon som forekommer naturlig på stedet og som har tilpasset seg over lang tid. Hageplanter kan konkurrere ut arter og kan forandre jordstrukturen på stedet.
Hva kan jeg gjøre med hageavfall ?
  • Hageavfall kan leveres på henger eller i sekker til gjenvinningsstasjonen på Hagelin, eventuelt løst på andre måter. Sekker må tømmes ved gjenvinningsstasjonen.
  • For å unngå spredning av hageavfall må avfallet behandles på en trygg måte, det er særlig viktig når det gjelder fremmede arter. 
Hva koster det ?

Det er gratis å levere hageavfall til gjenvinningsstasjonen på Hagelin.

Håndtering av fremmede plantearter
  • Håndter fremmede arter fra hageavfallet ditt riktig .
  • Mindre mengder av høyrisiko-avfall (for eksempel blomsterstander, frøkapsler) kan legges i restavfalldunken.
  • Alt restavfall fra private forbrennes ved så høye temperaturer at artene vil bli destruert.

Legg aldri hageavfall på andres eiendom, i nærheten av friområde, nært vann og vassdrag eller andre steder i naturen der faren for spredning av avfallet er stor.

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

Annen informasjon

Du kan finne informasjon om renovasjonstjenester i Kristiansund her

Du kan lese om fremmede arter her

Vil du melde fra om forsøpling?

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund