Hva skjer med avfallet?

Her finner du informasjon om hva skjer med ulike avfalltyper i Kristiansund etter vi har mottatt det

Hvorfor sorterer vi avfall etter type?

  • Kildesortering er et godt og enkelt miljøtiltak som alle kan gjøre.
  • Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene i avfallet,
  • Det sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte.

 

Hva skjer med de ulike avfalltyper?

Avfallstyper
Avfallstyper
Avfallstyper Hva skjer med det?
Restavfall Restavfall fra husholdningene i Kristiansund fraktes til forbrenningsanlegg som omdanner energien i avfallet til strøm og varme. Avfallet blir stort sett kjørt til Ålesund og Trondheim.
Papp, papir og drikkekartong Papir og papp fraktes til sorteringsanlegg hvor man maskinelt skiller de ulike papirkvalitetene fra hverandre f.eks. aviser, hvitt papir, kartong, bølgepapp osv. Så blir de enkelte papirkvalitetene fraktet til ulike gjenvinningsfabrikker rundt om i Norge og Sverige hvor de blir til nytt papir og papp. For eksempel blir aviser og ukeblader (dette tilsvarer ca. 70% av det vi samler inn av papir og papp) levert til Norske Skogs fabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag hvor det blir til nytt avispapir.
Plastemballasje Plasten sendes til Tyskland hvor den blir sortert etter type. Brukt plastemballasje kan gjenvinnes til ny plastemballasje, til andre produkter eller til brensel.
Glass og mettalembalasje Glass- og metallemballasje frakter til Syklus sitt sorteringsanlegg utenfor Fredrikstad, hvor glass og de ulike metallene (aluminium, jern osv.) skilles fra hverandre. Metallet smeltes om til nye metallprodukter og glasset blir til nye flasker, glass eller til Glava-isolasjon. Det finnes også nye produkter som glassbetong og skumglass.
Klær, sko og tekstiler Det er Fretex Midt-Norge AS (Frelsesarmeen) som står for håndtering av tekstiler for gjenbruk og gjenvinning i NIR-området. Klær, sko og tekstiler fraktes til Fretex i Trondheim, hvor alt sorteres etter størrelser og typer. Fretex selger noe i egne butikker rundt om i Norge. Dette dekker Frelsesarmeens kostnader med å sende det øvrige til u-hjelpsprosjekter og lignende rundt om i verden
EE-avfall (elektrisk) EE-avfallet kjøres til gjenvinningsbedrifter rundt om i landet. Her blir produktene plukket fra hverandre. Noe av EE-avfallet blir resirkulert, slik som plast og metall, mens andre deler inneholder f.eks. tungmetaller og blir behandlet som farlig avfall. Noen deler brukes om igjen. For eksempel kan minnebrikker fra gamle datamaskiner brukes om igjen i elektroniske leker.
Farlig avfall Farlig avfall er mange forskjellige stoffer. Noen renses og brukes om igjen, noen brennes/destrueres i spesialovner, andre nøytraliseres gjennom kjemiske prosesser. Det finnes flere bedrifter som tar hånd om farlig avfall i Norge.

 

Annen relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund