Kart og info over returpunkt

Her finner du informasjon om leveringssteder til ulike typer av avfall i Kristiansund

  • Klikk på symbol for informasjon om typer avfall du kan levere, eller søk etter type avfall du vil kaste
  • Du kan finne mer informasjon om Kristiansunds miljøstasjon for selvsorterting her

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund