Kompost

Her finner du informasjon om kompostering i Kristiansund og vårt tilbud om reduksjon av avgift.

 • Hjemmekompostering av matrester og hageavfall er en fin måte å redusere restavfallsmengden på.
 • Kristiansund kommune legger til rette for hjemmekompostering med tilskudd til kjøp av godkjent kompostbinge eller bokashiutstyr, samt reduksjon i den årlige renovasjonsavgiften.

Hva er tilskuddet til?

 • Tilskuddet til anskaffelse av kompostbinge eller bokashiutstyr er et engangsbeløp på inntil kr. 1000.
 • Benyttes kompostbinge, skal denne godkjennes av Kommunalteknikk.
 • Det er mulig å kjøpe en godkjent kompostbinge fra kommunen med redusert pris, hvilket tilsvarer engangsstøtten.
 • Prisen på kompostbinge er per i dag kr. 2 375,- pluss MVA, prisen er da redusert med kr. 1 000,- ex MVA på innkjøpspris.
 • Tilskuddet til anskaffelse av godkjent kompostbinge eller bokashiutstyr må dokumenteres med kvittering.

Hva er tilbud om reduksjon i gebyr?

 • Reduksjonen i gebyret i år er på kr. 700,- eks MVA
 • Reduksjon i  gebyr gjelder for bruk av godkjent kompostbinge eller bokashiutstyr og må dokumenteres.

Hva kreves for å få innvilget redusert gebyr/tilskudd

 • Det er registrerte husholdningsabonnenter som kan få tilskudd og redusert gebyr, reduksjon gis i en prøveperiode på et år..
 • Det skal enten benyttes en isolert kompostbinge eller bokashi metoden.
 • Matavfallet fra husholdningen skal komposteres og drives hele året.
 • Kommunalteknikk har rett til å føre kontroll med at kompostering benyttes og fungerer.

Slik søker du om hjemmekompostering

Veiledning

 

Nyttige linker

 
(A) KompostBjørn_V2 (hovedbilde) - Klikk for stort bilde
 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund