Meld fra om manglende henting

Her finner du informasjon om hva du kan gjøre ved manglende avfallshenting

Slik melder du fra

  • Meld fra om manglende henting hvis avfallet ikke er hentet innen første virkedag etter at avfallet skulle vært hentet.
  • Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding. Akutte hendelser - hendelser som absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid - skal ikke registreres her.Registrer din melding til kommunen her

  • Du kan ta kontakt med servicetorget.
  • For at saken skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp saken formidlet i sosiale media.

 

Annen relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund