Renovasjonstjenester i Kristiansund

Kommunene har satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS. Alle spørsmål om renovasjon og slam skal nå rettes direkte til ReMidt IKS. Etter januar 2020, vil du motta faktura med renovasjons- og slamgebyr fra ReMidt IKS.

www.remidt.no

ReMidt finner mer informasjon om

  • Når hentes avfallet
  • Priser og gebyr
  • Åpningstider for gjenvinningstasjon på Hagelin
  • Slik sorterer du
  • Slamtømming
  • Hytterenovasjon
  • Kontaktinformasjon