Renovasjonstjenester i Kristiansund

Kristiansund kommune har nå satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS.

Hva er ReMidt IKS

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam.

Fra 1. januar 2020 ble de tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS slått sammen for å danne ReMidt IKS. Hovedkontoret for selskapet ligger på Orkanger, med avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. Til sammen 130.000 innbyggere bor i de 17 kommunene.

Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av ulike typer avfall.

ReMidt IKS drifter også gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene, enten i egenregi eller ved bruk av entreprenører.

Kontaktinformasjon til ReMidt IKS

Alle spørsmål om renovasjonstjenester og slam skal nå rettes direkte til ReMidt IKS. Bruk linken under for å finne den informasjonen du trenger.

www.remidt.no

Telefon: 72 48 37 00 
E-post: firmapost@remidt.no

På ReMidt sine hjemmesider finner du mer informasjon om:

Bærekraftsmålene

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde