Renovasjonstjenester i Kristiansund

Kristiansund kommune har nå satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS.

Hva er ReMidt IKS

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam.

Fra 1. januar 2020 ble de tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS slått sammen for å danne ReMidt IKS. Hovedkontoret for selskapet ligger på Orkanger, med avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. Til sammen 130.000 innbyggere bor i de 17 kommunene.

Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av ulike typer avfall.

ReMidt IKS drifter også gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene, enten i egenregi eller ved bruk av entreprenører.

Alle spørsmål om renovasjonstjenester og slam skal nå rettes direkte til ReMidt IKS. Bruk linkene under for å finne den informasjonen du trenger.

Kontaktinformasjon til ReMidt IKS

Telefon: 72483700

E-post: firmapost@remidt.no

https://www.remidt.no/

Besøksadresser:
Havneveien 116, 7300 Orkanger
Astrups gate 3, 6509 Kristiansund
Hofstadvegen 98, 7224 Melhus

Postadresse: Postboks 94, 7301 Orkanger

Når hentes avfallet ?
Hva er åpningstider for gjenvinningsstasjonen på Hagelin ?
Hvordan skal jeg sortere avfallet mitt ?
Jeg trenger nye sekker / poser eller jeg ønsker å bytte søppeldunk
Slamtømming

Norva 24 utfører slamtømming av private septiktanker i Kristiansund kommune på oppdrag fra ReMidt IKS

Slamtømming informasjon fra ReMidt

Kommunen er fortsatt forurensningsmyndighet og denne kan ikke delegeres. Derfor må de ta stilling til disse spørsmålene:

  • endring i utslippstillatelsen, f.eks. ved utskifting eller utbedring av tank/anlegg 
  • søke om fritak for slamtømming
  • endring av tømmefrekvens, f.eks. endre fra fritidsbolig til fastbolig

Du kan lese mer om privat avløpsanlegg her

Hytterenovasjon
Hjemmekompostering
Strandrydding
Hvordan bestiller jeg avfallstaxi?

 

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde