Tips oss om forsøpling

Meld fra om forsøpling, overfylte søppeldunker og rot på offentlige steder

Hva må jeg gjøre?

  • Ta bilde av avfallet og send inn bildet sammen med en kort beskrivelse av lokaliteten og problemet og meld fra om det til
  • For at saken skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller ved personlig oppmøte. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp saken formidlet i sosiale media.
  • I tillegg kan du registrere din melding til kommunen om renovasjon eller miljøforurensning her;
  • Registrer din melding til kommunen her
  • Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.
  • Kommunen er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander.

 

Hva skal kommune gjøre?

  • Kommunen skal drive tilsyn med situasjonen og kan pålegge opprydning og fjerning av avfall og brukte gjenstander.
  • Kommunen kan også pålegge den ansvarlige å sende inn nødvendige opplysninger eller gjøre undersøkelser.
  • For å sikre at den ansvarlige rydder opp innen fastsatt frist, kan kommunen vedta tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven.
  • Kommunen kan i enkelte tilfeller også selv gjennomføre opprydningen og i etterkant kreve refusjon av forurenseren.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund