Barnehagerute - åpningsdager og fridager

Her finner du oversikt over barnehageruten med åpningsdager og fridager.

  • Barnehagen gir tilbud alle årets virkedager unntatt 5 kurs- og planleggingsdager.
  • Alle kommunale barnehager har feriestengt på sommeren i uke 29 og 30 jamfør vedtektene. 
  • Barna skal i løpet av kalenderåret ha 4 ukers ferie, der tre av ukene bør være sammenhengende. Det gis anledning til å medregne kurs- og planleggingsdager som feriedager.
  • I forbindelse med ferieavvikling kan det bli aktuelt med driftssamarbeid mellom noen av barnehagene.
  • Samarbeidsutvalget ved barnehagen kan søke om flytting av kurs- og planleggingsdager.
  • Av hensyn til personalplanleggingen må foresatte gi beskjed til barnehagen om når de planlegger ferieavvikling. Melding om hovedferie må leveres til barnehagen før 15. april. Barnehagen må få beskjed om all ferieavvikling gjennom året.

 

Barnehagerute 2020

 

 

Barnehagerute

 

Barnehagerute 2022

Barnehagerute 2022
Måned Tekst
Januar Kurs- og planleggingsdag mandag 3. januar. Første barnehagedag tirsdag 4. januar
Februar Skolen har vinterferie i uke 8
Mars
April Barnehagene stenger onsdag 13. april kl 12.00. Skolen har påskeferie 11. april-18. april.
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 27. mai
Juni Siste skoledag torsdag 23. juni
August Kurs- og planleggingsdager 17., 18. og 19. august. Første barnehagedag mandag 22. august
September
Oktober Skolen har høstferie i uke 41
November
Desember Barnehagene holder stengt jul- og nyttårsaften. Siste skoledag er onsdag 21. desember
Barnehagerute 2022

 

 

Barnehagerute våren 2023

Barnehagerute våren 2023
Måned Tekst
Januar Kurs- og planleggingsdag mandag 2. januar. Første barnehagedag tirsdag 3. januar
Februar Skolen har vinterferie i uke 8
Mars
April Barnehagene stenger onsdag 5. april kl 12.00
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 19. mai
Juni Siste skoledag torsdag 22. juni