Godkjenning av barnehager

Her kan du lese mer om godkjenning av barnehager i Kristiansund kommune

Barnehagemyndigheten i Kristiansund kommune har ansvaret for godkjenning av barnehager i Kristiansund kommune

 

 • Vi gir informasjon om oppstart og godkjenning av barnehager.
 • Vi gir veiledning i forbindelse med oppstart av barnehager.
 • Vi behandler søknader om godkjenning.

Selve godkjenningen involverer flere etater med ulikt lovverk:

 • Barnehageloven, barnehagefaglig rådgiver/barnehagemyndigheten
 • Plan- og bygningsloven, Plan og bygning
 • Lov om folkehelsearbeid med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • Lov om tilsyn med næringsmidler, Mattilsynet
 • Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet

Rett til godkjenning etter barnehageloven innebærer imidlertid ikke en automatisk rett til finansiering til private barnehager etter barnehageloven § 19. En barnehage kan ikke kompensere for manglende finansiering gjennom foreldrebetaling. En barnehage må alltid overholde maksimalgrense for foreldrebetalingen, jf. forskrift om foreldrebetaling § 1.

Her finner du informasjon om UDIRs veileder om godkjenning av barnehager.

Regler for godkjenning av barnehager omfatter:

 • Bestemmelsene i barnehageloven som gjelder godkjenning av barnehager.
 • Den frie etableringsretten.
 • Bestemmelsene i barnehageloven som gjelder kommunalt tilskudd til private barnehager.
 • Forvaltningsloven
 • Andre offentlige instansers myndighetsoppgaver i forbindelse med oppstart av nye barnehager, eller godkjenningspliktige endringer i eksisterende barnehager.
 • Muligheten for kommunal barnehageeier til å søke Husbanken om barnehagelån.

Her finner du informasjon om UDIRs veileder om godkjenning av barnehager.

Du kan ta kontakt med barnehagemyndighet Elin Aspen ved eventuelle spørsmål. Send en e-post til elin.aspen@kristiansund.kommune.no

Saksbehandling av søknad

Barnehagemyndigheten behandler søknader om godkjenning av ordinær barnehage, familiebarnehage og åpen barnehage etter barnehageloven § 6,14 og 15. Når vi mottar en søknad vurderes barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. barnehageloven §§ 1,1a og 2.

Kristiansund kommune kan i godkjenningsvedtaket sette vilkår for driften på antall barn, barnas alder og oppholdstid. Ved søknad om godkjenning av en barnehage kreves det politiattest fra søker og barnehageeier, jf. Forskrift om politiattest § 6 om godkjenning av barnehager. Et vedtak om godkjenning av barnehage, etter forvaltningsloven, kan påklages til Statsforvalteren.

Når må jeg melde fra om endringer til barnehagemyndigheten?

Barnehageeier må sende inn en søknad, eller melde fra om endringer:

 • ved planlegging av flytting av en godkjent barnehage til nye lokaler
 • ved større endringer som påvirker barnehagens drift
 • ved rehabilitering eller ombygging av barnehagen
 • før et eventuelt eierskifte av barnehagen

Er du usikker på om du må melde fra om endringer til barnehagemyndigheten i Kristiansund, eller har flere spørsmål knyttet til godkjenning ta kontakt på e-post: elin.aspen@kristiansund.kommune.no